Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för SwingBuddy AB (org. nr. 559264-7720), dess mobilapplikation SwingBuddy samt dess webbsida https://www.swingbuddy.se/. SwingBuddy AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in. Personuppgifter som behandlas av SwingBuddy AB

Exempel på personuppgifter som kan lagras:
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kontonummer
 • Golf-ID
 • Stilla och rörliga bilder
 • IP-adress
 • Cookies
Kort om GDPR

För det fall att en Golfspelare genomför en beställning av Tjänsten skapas en skräddarsydd analys, specifikt utformad efter Golfspelarens videoinspelning och informationsgivning. Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att Golfspelaren genomfört en beställning i Appen. Det föreligger inte någon rätt till ångerrätt i enlighet med 2 kap. 11 § Distansavtalslagen.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, inloggningsuppgifter samt besöks- och orderhistorik.

Varför vi behöver behandla dina personuppgifter

SwingBuddy AB använder dina personuppgifter huvudsakligen i följande syften:

 • för att kunna leverera tjänster i enlighet med avtal med användaren,
 • för att kunna tillhandahålla och administrera användarens användarkonto,
 • för att kunna genomföra fakturering och utbetalningar i enlighet med avtal med användaren,
 • för att kunna ge användare relevant information och erbjudanden,
 • för att ha möjlighet att föra och analysera statistik, samt
 • för att kunna förhindra missbruk av våra tjänster.

Detta för att du som användare ska få en så bra upplevelse av våra tjänster som möjligt.

Hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg vår behandling av dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du är införstådd med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi samlar in om dig lämnar du ifrån dig i följande sammanhang:

 • När du registrerar dig som användare genom SwingBuddy AB:s app eller webbsida,
 • När du registrerar personuppgifter i SwingBuddy AB:s app eller på dess webbsida,
 • När du laddar upp bilder och/eller videos genom SwingBuddy AB:s app eller webbsida,
 • När du anmäler dig för prenumeration på SwingBuddy AB:s e-postutskick,
 • Vid besök på SwingBuddy AB:s app eller webbsida,
 • Vid kontakt med SwingBuddy AB, exempelvis via e-post eller telefon.

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att uppfylla ovan angivna syften. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part annat än i de fall då (1) det särskilt överenskommits mellan dig och SwingBuddy AB, (2) då det inom ramen för ett visst fall är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Dina personuppgifter säljs aldrig vidare till tredje part.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. För användare som registrerat sig som användare hos SwingBuddy AB sparas personuppgifter i upp till tre (3) år om det inte längre finns tillräckliga skäl att spara uppgifterna under en längre tid. För användare som prenumererar på SwingBuddy AB:s e-postutskick sparas uppgifterna som lagrats i detta syfte till dess att kunden avregistrerat sig från dessa utskick.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats https://www.swingbuddy.se/ och i våra webbtjänster samt i vår mobilapplikation. Om du besöker dessa platser behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik)

Varför använder vi cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från SwingBuddy AB:s webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan.

Vad är cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats, den mobilapplikation och de tjänster vi erbjuder. En del av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera SwingBuddy AB:s användande av cookies?
Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra över inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet.

Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida: https://www.pts.se/. Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Dina rättigheter
 • Rättelse – Om en personuppgift är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att denna uppgift rättas.
 • Återkallelse av samtycke – Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.
 • Registerutdrag – Du har rätt att begära ett svar på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få se vilka uppgifter som vi behandlar genom ett registerutdrag.
 • Marknadsföring – Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för marknadsföring via e-postutskick. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument).
 • Klagomål – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt vis kan du kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument). Du har även rätt att framföra klagomål direkt till Datainspektionen.
 • Ifrågasättande av berättigat intresse – Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter som stödjer sig på ett berättigat intresse. Detta ifall det föreligger skäl i ditt specifika fall som talar emot en sådan behandling. Om det föreligger berättigande skäl som väger tyngre än den grund som du anger vid motsättningen av behandlingen har SwingBuddy AB rätt att fortsätta behandlingen.
 • Radera personuppgifter – Du har rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Föreligger det laglig grund för att fortsatt spara uppgifterna har du dock inte en rätt att få uppgifterna raderade.
Så gör du för att utnyttja en rättighet

Om du önskar nyttja någon av dina rättigheter enligt ovan ska du i första hand kontakta oss per e-post till kontakt@swingbuddy.se. Meddelandet behöver komma från den e-postadress som du uppgav när registrerade dig som användare genom Swingbuddy AB:s mobilapplikation eller webbsida, alternativt den e-postadress du använt vid kontakt med SwingBuddy AB.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan:
E-post: info@swingbuddy.se

Ta din golf till nya höjder!

Skaffa appen nu!

SwingBuddy finns på både AppStore och Google Play. Klicka på ikonerna nedan, ladda ned appen, skapa din profil och därefter är det bara att köra igång.

NYHETER

Anmäl dig nedan för att ta del av relevanta nyheter och produktuppdateringar